Toelatingsnummer 10135 N

Deltamethrin E.C. 25  

 

10135 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 30 augustus 2007 (20070853 TVP) van

 

R. van Wesemael B.V.

Zoutestraat 109

4561 TB  HULST

 

 

tot verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof deltamethrin

 

Deltamethrin E.C. 25

 

gelet op artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

De toelating van het middel Deltamethrin E.C. 25 is laatstelijk bij besluit d.d. 26 oktober 2007 verlengd tot 1 augustus 2010. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel Deltamethrin E.C. 25 wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 31 december 2012.

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Deltamethrin E.C. 25 (10135 N), een middel op basis van de werkzame stof deltamethrin.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel

 

a.   in de teelt van appels en peren, kersen en pruimen;

b.   in de teelt van rode bessen, zwarte bessen, kruisbessen en druiven;

c.   in de teelt van aardbeien, bramen en frambozen;

d.        in de teelt van aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloe­nen, paprika's en tomaten;

e.        in de teelt van kropsla, ijsbergsla, kropandijvie, knolvenkel, rammenas, radijs, koolraap, consumptieraap, spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, koolrabi, boerenkool, uien, prei, erwten, veldbonen, landbouwstambonen, aardappelen, granen, suiker- en voederbieten, blauwmaanzaad, vlas, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, koolzaad en karwij;

f.          in de teelt van asperges, mits toegepast na het steken;

g.   in de teelt van champignons;

h.   in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewas­sen en vaste planten;

i.     in de teelt van bloembolgewassen en bolbloemgewassen;

j.     in de teelt van graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvel­den met dien   verstande dat:

     1.  in de graszaadteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid                   ten behoeve van voederdoeleinden;

2.   weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid;

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 19 september 2007 ontvangen; op 21 september 2007 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het middel Deltamethrin E.C. 25 is een paralleltoelating  van de toelating van het middel
DECIS EC (7774 N).

 

Onder paralleltoelating wordt verstaan de toelating van een bestrijdingsmiddel, dat van dezelfde fabrikant afkomstig is als een hier te lande toegelaten middel, daarvan niet wezenlijk verschilt, geïmporteerd wordt uit één van de lidstaten van de Europese Unie en aldaar is toegelaten of geregistreerd.

 

Bij besluit van 12 juni 2009 is het vervallen van de termijn van de toelating van DECIS EC opgeschort tot 31 december 2012.

Op grond hiervan wordt ook het vervallen van de termijn van de toelating van het middel  Deltamethrin E.C. 25 opgeschort.

 

Conclusie 

Het vervallen van de termijn van de toelating van Deltamethrin E.C. 25 wordt opgeschort tot
31 december 2012.

 

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 2 juli 2010

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,dr. A.T.C. Bosveld