W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3  

31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

           

     

 

 

 

 

 

     

     

     

Briefnummer

201111280181

Behandeld door

Dhr. L.A.J. Lubbe   

Doorkiesnummer

0317-471881

Uw kenmerk

 

Datum

29 november 2011

               

aanvraag tot wijziging naam bestrijdingsmiddel 20110896 WNT

 

 

Betreft

 

 

 

 

Hierbij deel ik u mede dat ingevolge uw verzoek d.d. 19 oktober 2011 in het register van toegelaten bestrijdingsmiddelen de naam van het bestrijdingsmiddel

 

NEU 1280 M,

 

 

toegelaten op 7 oktober 2011 onder nummer 13507 N, met ingang van datum dezes is gewijzigd in

 

Derrex

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de secretaris,

voor deze:

 

 

dhr. L.A.J. Lubbe

Projectleider