Sumi Agro France S.A.S.
T.a.v. Mrs. C. Barthet

25 Boulevard de l’amiral Bruix

F-75016 PARIJS CEDEX

FRANKRIJK

           

     

 

 

 

 

 

     

     

     

Briefnummer

08/1974  LLU/EJG

Behandeld door

dhr. L.A.J. Lubbe   

Doorkiesnummer

0317-471881

Uw kenmerk

 

Datum

28 juli 2008

               

Adreswijziging toelating(en) 20080495 WNAW

 

TACHIGAREN 70 WP

8733 N

TACHIGAREN vloeibaar

11527 N

Milbeknock

12364 N

 

Betreft

 

 

 

 

Geachte mevrouw Barthet,

 

Hierbij deel ik u mede dat ingevolge uw verzoek d.d. 26 mei 2008 in het register van toegelaten bestrij­dings­mid­de­len de verleende toelating van bovenge­noemde bestrijdingsmid­delen met ingang van datum dezes zijn gesteld ten name van

 

Sumi Agro France S.A.S.

25 Boulevard de l’amiral Bruix

F-75016 PARIJS CEDEX

FRANKRIJK

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de secretaris,

voor deze:

 

 

mw. ir. W.J. van den Bos

Manager gewasbescherming,