Bayer CropScience B.V.
T.a.v. mw. A. Tijdeman

Postbus 231

3640 AE  MIJDRECHT

  

           

     

 

 

 

 

 

     

     

     

Briefnummer

07/0242  LLU/EJG

Behandeld door

Dhr. L.A.J. Lubbe   doorkiesnummer  471881

Uw kenmerk

 

Datum

30 januari 2007

               

aanvraag tot wijziging naam bestrijdingsmiddel 20070092 WNT

 

 

Betreft

 

IBAN code              NL 27 RABO 0397076053

SWIFT/BIC code      RABONL2U

Geachte mevrouw Tijdeman,

 

Hierbij deel ik u mede dat ingevolge uw verzoek d.d. 22 januari 2007 in het register van toegelaten bestrijdingsmiddelen de naam van het bestrijdingsmiddel

 

SPLENDID,

 

 

toegelaten op 5 maart 1990 onder nummer 7774 N, met ingang van datum dezes is gewijzigd in

 

DECIS EC.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

namens deze,

de Secretaris/Directeur van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

 

 

 

dr. J.S.M. Boleij