Toelatingsnummer 7774 N

DECIS EC  

 

7774 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 28 oktober 2005 (20050352 THG) van

 

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

tot herregistratie van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof(fen) deltamethrin

 

DECIS EC

 

gelet op artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

De toelating van het middel DECIS EC is laatstelijk bij besluit d.d. 26 oktober 2007 verlengd tot 1 augustus 2010. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel DECIS EC wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 31 december 2012.

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel DECIS EC (7774 N), een middel op basis van de werkzame stof deltamethrin. Het middel wordt aangevraagd voor toepassing als insectenbestrijdingsmiddel:

a)   in de teelt van consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen en pootaardappelen;

b)   in de teelt van suikerbieten en voederbieten;

c)   in de teelt van granen;

d)   in de teelt van maïs;

e)   in de teelt van landbouwerwten;

f)     in de teelt van landbouwstambonen;

g)   in de teelt van veldbonen;

h)   in de teelt van graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvelden met dien verstande dat:

1.    in de graszaadteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden;

2.    weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid.

i) in de teelt van blauwmaanzaad, karwij, vezelvlas, lijnzaad en zomer- en winterkoolzaad;

j) in de teelt van bladrammenas, bladkool en stoppelknollen;

k) in de teelt van appels en peren;

l) in de teelt van kersen en pruimen;

m) in de teelt van rode bessen, zwarte bessen, kruisbessen en druiven;

n) in de teelt van aardbeien;

o) in de teelt van bramen en frambozen;

p) in de teelt van sla (met uitzondering van veldsla), andijvie en spinazie;

q) in de teelt van peulvruchten

r) in de teelt van aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloenen, paprika's, Spaanse peper en tomaten;

s) in de teelt van rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloem­kool, broccoli, boerenkool, spruitkool en koolrabi;

t) in de teelt van koolraap, knolraap (consumptieraap), radijs, rammenas;

u) in de teelt van zaaiuien, 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, zilveruien, picklers, sjalotten, knoflook en prei;

v) in de teelt van asperges mits toegepast na het steken;

w) in de teelt van paddestoelen;

x) in de teelt van bloembol- en bolbloemgewassen;

y) in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijge­wassen en vaste planten

ter bestrijding van diverse insecten.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 28 oktober 2005 ontvangen; op 31 oktober 2005 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 1 augustus 2007 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Er is tijdig een aanvraag tot herregistratie ingediend. Hierop kan nog niet worden beslist. 

Het vervallen van de termijn van de toelating kan op grond van artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeschort tot
31 december 2012.

  

De opschortingstermijn is zo kort mogelijk gekozen en gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming voor de aanvraag voor toelating van de middelen volledig af te ronden. De termijn is als volgt opgebouwd:


 

Actie

Doorlooptijd

leveren gegevens (basisgegevens vóór 1 augustus 2009)

  36 maanden

afronden beoordeling door het collegesecretariaat

    6 maanden

Totaal

  42 maanden 

 

 

Conclusie

 

Het vervallen van de termijn van de toelating wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot het moment waarop de besluitvorming is afgerond; naar verwachting uiterlijk
31 december 2012.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 12 juni 2009

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter