Toelatingsnummer 8733

TACHIGAREN 70 WP  

 

8733 N

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op Richtlijn 2011/5/EU, d.d. 20 januari 2011 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof hymexazool in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Compliance

De werkzame stof hymexazool in het middel TACHIGAREN 70 WP is in overeenstemming met de voorwaarden als vastgesteld bij Richtlijn 2011/5/EU, d.d. 20 januari 2011 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van hymexazool in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

2 GRONDSLAG COMPLIANCE

 

Bij Richtlijn 2011/5/EU, d.d. 20 januari 2011 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, is de werkzame stof hymexazool opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG. Het middel TACHIGAREN 70 WP voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

De stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011).

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 17 februari 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. P.A.E. van Erkelens

Plv. voorzitter

 

 

 

 

Aan:

Sumi Agro France

25 Blvd de l'Amiral Bruix
F-75016 PARIS

FRANKRIJK