Toelatingsnummer 12118 N

     

 

FERRAMOL ECOSTYLE SLAKKENKORRELS

 

12118 N

 

 

 

 

 

 

 

Het College voor de Toelating

van Bestrijdingsmiddelen,

 

 

gelet op artikel 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

 

BESLUIT

 

Enig artikel

 

Bijlage I bij het besluit tot toelating van het middel
FERRAMOL ECOSTYLE SLAKKENKORRELS onder nr. 12118 N d.d 26 mei 2000, wordt
op gronden als in bijlage II dezes vermeld, met ingang van heden vervangen door bijlage I dezes.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

 

 

Wageningen, 1 februari 2002

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

 

 

Aan:

W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3
31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

 

 


 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het wijzigingsbesluit van het middel
FERRAMOL ECOSTYLE SLAKKENKORRELS, toelatingsnummer 12118 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als slakkenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

a. sla( met uitzondering van veldsla) en andijvie;

b.   bloemkool, broccoli, spruitkool, rode kool, witte kool, spitskool, savooie kool, boerenkool;

c.   bloemisterijgewassen.

 

 

B.

Gebruiksaanwijzing

 

Algemeen

Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels is een middel op basis van de werkzame stof ferri fosfaat (ijzer(III)fosfaat). De korrels zijn attractief voor wegslakken. Onmiddellijk na opname van de korrels stoppen de slakken met vreten. De optredende vraatstop gaat niet gepaard met een sterke slijmvorming. De slakken trekken zich terug in hun schuilplaats en gaan na korte tijd dood. In gewassen waarbij de slakken zich continu op het gewas bevinden kunnen slakkenkorrels onvoldoende werken en is een vroegtijdige behandeling nodig.

 

Toepassingen

 

Sla (met uitzondering van veldsla), andijvie, bloemkool, broccoli, spruitkool, rode kool, witte kool, spitskool, savooie kool, boerenkool en bloemisterijgewassen, ter bestrijding van wegslakken (Arion spp.)

Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen. Het middel bij voorkeur uitstrooien in de avonduren met de hand of een granulaatstrooier/kunstmest-strooier.

De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten n er nog steeds slakken worden waargenomen.

Dosering: 50 kg/ha of 5 gram per m

 

 

Wageningen, 1 februari 2002

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

 

 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE II bij het wijzigingsbesluit van het middel
FERRAMOL ECOSTYLE SLAKKENKORRELS, toelatingsnummer 12118 N

 

Het betreft een aanvraag tot wijziging van de toelating voor het middel
Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels, een middel op basis van de werkzame stof ferrifosfaat. Dit middel is toegelaten als slakkenbestrijdingsmiddel in de teelt van diverse land- en tuinbouwgewassen.

 

 

Motivatie van het besluit

 

De toelatinghouder van het bovengenoemde middel heeft een aanvraag ingediend tot wijziging van het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing van het middel. Het gaat om de extrapolatie van de toelating in krop- en ijsbergsla naar andere sla-soorten, met uitzondering van veldsla.

 

Dit betreft een mineure wijziging

 

Het College besluit de aanvraag te honoreren.

 

Besluit

Het College besluit de toelating van het middel Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels te wijzigen. In het Wettelijk Gebruiksvoorschrift wordt de toepassing in krop- en ijsbergsla gewijzigd in de toepassing in sla (met uitzondering van veldsla).

 

 

 

 

Wageningen, 1 februari 2002

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)