Toelatingsnummer 12757

TEPPEKIáá

 

12757 N

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op Richtlijn 2010/29/EU, d.d. 27 april 2010 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof flonicamid in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Compliance

De werkzame stof flonicamid in het middel TEPPEKI is in overeenstemming met de voorwaarden als vastgesteld bij Richtlijn 2010/29/EU, d.d. 27 april 2010 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van flonicamid in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

2 GRONDSLAG COMPLIANCE

 

Bij Richtlijn 2010/29/EU, d.d. 27 april 2010 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, is de werkzame stof flonicamid opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG. Het middel TEPPEKI voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 13 mei 2011

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VANá GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENá BIOCIDEN,dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

Aan:áááá ISK Biosciences Europe S.A. Tour IT

AVENUE LOUISE 480 , BTE 12
1050 BRUSSEL

BELGI╦