Toelatingsnummer 12602

Sphere  

 

12602 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op Richtlijn 2011/56/EU, d.d. 27 april 2011 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof cyproconazool in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Compliance

De werkzame stof cyproconazool in het middel Sphere is in overeenstemming met de voorwaarden als vastgesteld bij Richtlijn 2011/56/EU, d.d. 27 april 2011 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van cyproconazool in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

2 GRONDSLAG COMPLIANCE

 

Bij Richtlijn 2011/56/EU, d.d. 27 april 2011 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, is de werkzame stof cyproconazool opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG. Het middel Sphere voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

De stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011).

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 11 november 2011

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 

 

Aan:

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1
3641 RT  MIJDRECHT