Toelatingsnummer 10568 N

Oblix 200 EC  

 

10568 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 Wijziging van de toelating door de toelatingstermijn te verlengen

 

 

Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9

4906 CV  OOSTERHOUT NB

 

 

Verlenging van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

Oblix 200 EC

 

gelet op artikel 44 EG 1107/2009,

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel Oblix 200 EC is toegelaten tot 28 februari 2013. Het vervallen van de termijn van de toelating als hierboven bedoeld wordt, in afwachting van de verlenging van de plaatsing van de werkzame stof op Annex I, opgeschort tot  31 juli 2016.

 

 

2 DETAILS VAN DE TOELATING

 

2.1 Toelating

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Oblix 200 EC (10568 N), een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in bieten en graszaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras  

 


 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Oblix 200 EC een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. De stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011).

 

De toelating van het middel Oblix 200 EC expireert per 28 februari 2013. Op grond van verordening (EU) Nr. 823/2012 d.d. 14 september 2012 wordt aan de lidstaten toestemming verleend om de geldigheidsduur van toelatingen voor onder meer de werkzame stof ethofumesaat te verlengen tot 31 juli 2016, in afwachting van een beslissing over de verlenging van de plaatsing van deze werkzame stof op Annex I.

 

Het College besluit de toelating van het gewasbeschermingsmiddel Oblix 200 EC, alleen te wijzigen ten aanzien van de termijn die afloopt op 31 juli 2016. Voor het overige blijft het toelatingsbesluit (10568 N) in stand.

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 15 februari 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter