21 juni 2002

PERSBERICHT

Bestrijdingsmiddelen op basis van metam-natrium verboden

De toelatingsbesluiten van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof metam-natrium zijn door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven met ingang van 28 juni 2002 geschorst.

De toelatingsbesluiten van 22 maart 2002 voor de grondontsmettingsmiddelen op basis van metam-natrium zijn door de rechter geschorst. De toelatingen waren afgegeven op basis van de volgende uitzonderingsregel uit het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen:
"Dit besluit is van toepassing op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen met uitzondering van: d. op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die dichloorpropeen, cis-dichloorpropeen of metam-natrium bevatten en waarop het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen van toepassing is."

De Stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie verzochten om schorsing van deze besluiten omdat - kort samengevat - de verlengingsaanvragen voor grondontsmettingsmiddelen ten onrechte niet aan de milieucriteria van het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen worden getoetst. De rechter heeft het verzoek van de milieu-organisaties toegewezen.

Dit bericht betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:
UCB-metam (9635N), Luxan Monam Geconc. (6443N), BASF Monam conc. (6321N) en Trimaton GC (6630N)