Overzichten bij het Collegebesluit d.d. 11 januari 2006 inzake naamgeving werkzame stoffen

 

Tabel 1. Stoffen waarvan de Nederlandse naam wezenlijk is veranderd.

 

Nederlandse naam

Oude Nederlandse naam

(benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

2-(thiocyanomethylthio)benzothiazole

(dodecylbenzyl)trimethylammonium chloride

methyldodecylbenzyltrimethylammoniumchloride

[(dodecyltolylidene)dimethylene]bis(trimethylammonium) dichloride

methyldodecylxylyl bis-(trimethylammonium chloride)

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

2,2-Dibroom-3-nitrilopropionamide

2-broom-1-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-on

2-broom-4-hydroxyacetofenon

Benzododecinium chloride

lauryldimethylbenzylammoniumchloride

benzoxonium chloride

dodecyldihydroxyethylbenzylammoniumchloride

Benzyldodecyldimethylammonium bromide

lauryldimethylbenzylammoniumbromide

dimethyldioctylammoniumchloride

dioctyldimethylammoniumchloride

diquat

diquat dibromide

fosetyl

fosethyl-aluminium

gluosinaat

glufosinaat ammonium

glyfosaat

glyfosaat-trimesium

ijzer(II)sulfaat

ferrosulfaat

ijzer(III)fosfaat

ferri fosfaat

iodosulfuron-methyl

iodosulfuron-methyl-natrium

metam

metam-natrium

N′-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

2-methylthio-4-tert. butylamino-cyclopropylamino-s-triazine

nonaanzuur

verzadigde vetzuren(2)

paraquat

paraquat-dichloride

prohexadion

prohexadione-calcium

propamocarb

propamocarb-hydrochloride

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

dialkylmethylbenzylammoniumchloride

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

alkyldimethylbenzylammoniumchloride

quaternaire ammonium verbindingen, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, zouten van montmorilloniet

alkyl quaternair ammonium montmorillonite

quaternaire ammonium verbindingen, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, verbindingen met hectoriet

alkyl quaternair ammonium hectorite

quaternaire ammonium verbindingen, C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

alkyldimethylethylbenzylammoniumchloride

quaternaire ammonium verbindingen, C12-18-alkyl[(3,4-dichloorfenyl)methyl]dimethyl, chloriden

alkyldimethyldichloorbenzylamm.chl (1)

quaternaire ammonium verbindingen, di-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

dialkyldimethylammoniumchloride

quaternaire ammonium verbindingen, kokos alkyltrimethyl, chloriden

alkyltrimethylammoniumchloride

tosylchlooramide

natrium-p-tolueensulfonchloramide

1) Namen in cursief zijn niet toegelaten stoffen.

2) Deze stof verandert niet zelf van naam, maar het bleek dat bij de toelatingen de stof niet correct is gekozen.

 

 

 

 

 

Tabel 2. Toegelaten middelen waarvan de Nederlandse stofnaam wezenlijk is veranderd, zonder dat dit (mogelijk) invloed heeft op gehalte.

 

Nederlandse naam (nieuw)

Toegelaten Middelen met deze stof

Toelatingsnr.

(benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

Busan 30L

Busan 30WB

11909

11387

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

AQUACARE DPA

BELLACIDE 382

BIOBROM C-103 L

BIOSPERSE 244

Busan 94

Busan 94S

Divergard B-20

DOW ANTIMICROBIAL

FLOCON B30

MUCOSIN-NT

NALCO 2510

NALCO 7320

NALCO 7649

NALCO AQUAZUR CW-434

SPECTRUM RX7845

SPECTRUS NX1102

12087

12718

9739

11452

10071

12438

12060

7287

12715

12045

11678

11677

11840

11918

11306

11686

2-broom-1-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-on

BUSAN 1130

10597

ijzer(II)sulfaat

anti-mos

antimos-R.V.W

Evergreen Anti-mos + Gazonmest

Gamma Mosbestrijder

INTRAKEUR GAZONHERSTELSET 1450 GR

Intratuin mosbestrijder

LUXAN MOSDOOD

MOSBESTRIJDER MET GAZONMEST

MOSDOOD

Mosmiddel

MOSKILL PLUS

Park mosbestrijder

Pokon Mos Weg!

12126

8646

11770

12614

12105

12404

11630

11640

5535

9327

9679

7890

9019

ijzer(III)fosfaat

Escar-Go tegen slakken Ferramol

Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels

Roxasect Greenline Slakkenkorrels

12167

12118

12410

N′-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

HEMPEL'S ANTIFOULING COMBIC 71990

HEMPEL'S MILLE PLUS 71990

11458

12547

nonaanzuur

Top gun tegen onkruid

Top gun concentraat 18%

Top gun gebruiksklaar

11572

11954

11953

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

AA GROENE AANSLAG-WEG         

Agri Des               

ALGENDOOD                     

Aquafit Water Conditioner                 

Barquat CB 50    

Basilit Bouwhout KD         

Biosperse 214 N               

Cif Professional Desinfecterende Keukenreiniger

Delfin Conditioner               

Delladet VS2L      

Desinfector NT     

Dimanin-Algendoder        

Dimanin-Blauw  

Dimanin-Groen  

DURR SYSTEM-HYGIENE FD 312 Flächen-Desinfektion       

Embalit Bouwhout KD        

Embalit NT          

Embalit NTK       

Finion Groene Aanslag Bestrijder  

GREENSTOP     

Groene aanslag reiniger

Lotus Waterbed Conditioner          

Lubron 1214       

Lubron 1216         

MarketGuard D300            

Mato Combi        

Mc Donald's DR

MS MACRODES

MS Megades       

MS NOFORDES

NOVOCIDE 60      

Ontsmetal           

Optimum Antibac                 

P P BIOWASH     

P3 Incidin 07       

P3-incidin 03      

P3-Incidin 05                      

P3-tresolin ST      

P3-triquart TH     

PARAMOSS         

Sleeptrend Waterbed Conditioner  

SPECTRUM RX 9600         

SPECTRUS NX 1101                       

Suma Bac D10     

Topax junior white N           

VIRO CID             

Waterbed Conditioner      

12158

12450

10852

12033

6595

10725

11183

12575

12561

11608

5720

5699

11302

9984

10491

 

11590

11624

11622

12199

12495

12613

12266

11700

12444

12558

12348

12405

11965

11948

11964

12150

11011

12369

12121

11301

8688

10072

11062

10915

8112

12562

11150

11151

11398

12349

11761

12065

quaternaire ammonium verbindingen, kokos alkyltrimethyl, chloriden

SINESTO B

11434

 

Tabel 3. Namen van toegelaten stoffen waarvan het mogelijk tot zeer waarschijnlijk is dat het als zout of ester wordt gebruikt.

 

Nederlandse naam (nieuw)

Middelen

diquat

Voor welke middelen een aanpassing van de naam en eventueel het gehalte noodzakelijk is moet nog worden uitgezocht. Hier worden aparte besluiten over genomen.

paraquat

metam

propamocarb

prohexadion

tosylchlooramide

iodosulfuron-methyl

glufosinaat

fosetyl

glyfosaat

2,4-D

MCPA

mecoprop-p

ioxynil

bromoxynil

fluroxypyr

aminopyralid