Tekst publicatie staatscourant over van rechtswege toelating bestrijdingsmiddelen op basis van ‘B/C-stoffen’

 

Afdeling I De toelating van rechtswege

 

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen deelt mee, op grond van artikel 6, eerste lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, dat de in Afdeling III genoemde bestrijdingsmiddelen van rechtswege zijn toegelaten. De toelating van deze bestrijdingsmiddelen rust op artikel 25d, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb 2002, 461), gelezen in samenhang met artikel II van de Wijziging Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 (Stcr. 29 november 2002, nummer 231, pagina 8). Van de toelatingen wordt ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 aantekening gemaakt in het register voor toegelaten bestrijdingsmiddelen.

De werkzame stof of stoffen van deze bestrijdingsmiddelen is/zijn vermeld in de aanwijzing van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Stcr. 17 september 2002, nummer 178, pagina 20).

 

Deze mededeling over de verdere toelating van de in Afdeling III genoemde bestrijdingsmiddelen, betreft die bestrijdingsmiddelen waarvoor reeds aanvragen zijn ingediend op het tijdstip van inwerkingtreding van genoemde regeling en waarvan het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen de herbeoordeling in het kader van de herprioritering reeds heeft aangehouden tot 31 december 2002. Over de herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen die langer zijn aangehouden volgt in januari 2003 een mededeling in de Staatscourant.

 

De toelating van het bestrijdingsmiddel op grond van artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 komt in de plaats van de aanhouding van de behandeling van de ingediende verlengingsaanvraag waarover het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen in het kader van zijn herprioritering heeft beslist.

 

Afdeling II Beschikbaarheid stukken

 

Aangezien de aanvrager verantwoordelijk is voor het indienen van een volledige aanvraag, in dit geval als bedoeld in artikel 7a, tweede lid, van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, gaat het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen er van uit dat de stukken waarnaar in het aanvraagformulier wordt verwezen bij de aanvrager, op elk moment op te vragen zijn.

In dit verband wijst het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen op artikel 7, eerste lid, aanhef en onder sub b van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

 

Afdeling III Toelating tijdelijk verlengd

 

Ingevolgde de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn onderstaande toelatingen van rechtswege toegelaten.

Een toelating duurt tot het tijdstip waarop naar aanleiding van de besluitvorming over de werkzame stof in het kader van het werkprogramma van de Commissie van de Europese Gemeenschappen door lidstaten maatregelen moeten zijn getroffen teneinde de nationale toelatingen in overeenstemming te brengen met het betrokken besluit van de Commissie.

Voor de duur van deze toelating moet volstaan worden met een indicatieve periode, die bepaald wordt door de besluitvorming in het werkprogramma van de Europese Commissie. Bij verordening van 20 november 2002 (nummer 2076/2002) is bepaald dat dit werkprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen zal zijn afgerond in 2005 (voor de zogenoemde eerste fase werkzame stoffen) en 2008 (voor de zogenoemde tweede fase werkzame stoffen). Voor biociden is bepaald dat het werkprogramma in 2010 afgerond moet zijn.

 

Overzicht van toelatingen op basis van artikel 25d (rechtswege toelating d.d. 31 december 2002)

Toelatingsnr

 

Middelnaam

5952

N

11 E Olie

12160

N

AA Mieren Lokdoos

10165

N

AA STEKPOEDER

12225

N

AA VLIEGEN & MUGGEN-WEG spray

9865

N

Aako Phenmedipham Vloeibaar

12346

N

Aamix

6469

N

Actellic 50

11828

N

ADMIRAL

11019

N

Afalon flow

9151

N

Agrichem CCC 750

10572

N

Agrichem Ethofumesaat Fenmedifam

9390

N

Agrichem Fenmedifam

12113

N

Agrichem Isoproturon Flowable

12224

N

Agrichem Metazachloor

11940

N

Aidol Pro 100 SL

8589

N

Alar 64 SP

6475

N

ANTI ONKRUID MIX

6252

N

Antikiek

12140

N

Anti-Mieren doosjes

10658

N

Applaud

12057

N

AQUACARE BCD

12153

N

Aqucar 524 Water Treatment Microbiocide

10569

N

Aqucar 550

11819

N

ASEPTA CARPOVIRUSINE

12132

N

ASEPTA DIMETHOAAT

5195

N

ASEPTA KRESOLZEEP

11101

N

ASEPTACAREX

11328

N

AZUR

11291

N

Banvel 4S

3797

N

Baygon poeder tegen kruipend ongedierte

5274

N

Baygon-Emulsie

9995

N

Baygon-Stuif PR

12339

N

Baythion Ongediertepoeder

4075

N

Berelex

5132

N

BERELEX GA 4/7

11533

N

Betanal Progress OF

11152

N

Betanal Trio OF

11266

N

Betaren Flow

9007

N

Bifenix N

12184

N

Biosperse 2545

10189

N

Biosperse 261 T

11093

N

Biosperse 263

10671

N

Bolfo Plus Omgevingsspray

7508

N

Brabant 2,4-D amine

5582

N

Brabant 2,4-D/Dicamba

4914

N

BRABANT DIMETHOAAT

10372

N

Brabant Linuron Flowable

5089

N

Brabant Mixture

11026

N

BROMICIDE GRANULES

10129

N

BROMICIDE TABLETS

11792

N

Bromocide Powder

10597

N

BUSAN 1130

8660

N

Butisan S

9315

N

CARBEETAMIDE-VLB

7938

N

CeCe Ce

11048

N

CHRYSAL SVB

8541

N

CHRYZOPLUS GRIJS

8543

N

CHRYZOPON ROSE

6266

N

CHRYZOSAN WIT

8542

N

CHRYZOTEK BEIGE

9160

N

CHRYZOTOP GROEN

11651

N

CONQUEROR

11673

N

CVB

11195

N

DAMINE 500

9978

N

Danadim

12128

N

Danadim 40

11663

N

DANTOBROM RW

8962

N

DAZIDE

11265

N

Dazide-85

10944

N

DELFIN

7468

N

DENKA Anti Bladluis Nieuw

5646

N

Detmolion P

11636

N

Dexowall Fungicid

3807

N

Dicamix-G Vloeibaar

5845

N

DiPel

11425

N

DiPel ES

11050

N

Dutch Trig

12312

N

Embadecor S

11575

N

Embalit P

11941

N

Evergreen Anti-onkruid + Gazonmest

10095

N

Falgro

8958

N

FAPRO Tapijtspray

11887

N

FENIC Flow 160

4187

N

Fenmedifam

11891

N

Fenoxycarb 25 W.G.

12214

N

FLORISSANT 200

11735

N

FLORISSANT 500

7631

N

Gazonfloranid met onkruidverdelger

11218

N

GAZONKUUR TEGEN ONKRUID

11997

N

Gazon-Net N

10673

N

GLADJANUS GA 4-7

11153

N

Goltix T OF

9353

N

GREENMASTER FINE TURF EXTRA

8265

N

Griffin Isoproturon

11065

N

HALAMID-P TABLETTEN

11489

N

Halogene T-30

11490

N

Halogene-G

10236

N

HEMA GAZONMEST MET ONKRUIDBESTRIJDER

12178

N

Hema mieren lokdoos

8574

N

HG X tegen muggen en vliegen

11872

N

HGX "dubbele mierenlokdoos"

11776

N

HGX "spray tegen bladluis"

11812

N

Histor Varifix Schimmelwerende Muurverf

10770

N

HOLLAND FYTO ABAMECTINE

12316

N

Holland Fyto FED-OF

11132

N

HOLLAND FYTOZIDE

10574

N

IMEX-ABAMECTINE

9910

N

Imex-Daminozide Extra

8545

N

IMEX-METRIBUZIN

11405

N

Incidin perfekt spray

11716

N

INDEKO-W

11643

N

Insegar 25 WG

7882

N

IP-FLO

9384

N

ISOPROTURON-FLO

10203

N

IWC-BACTERICIDE 432

11573

N

IWC-BACTERICIDE 450

10904

N

JAVELIN

6215

N

JEPOLINEX

11176

N

Kruidvat Mierenlokdoos

12137

N

Langwerkende gazonmest met onkruidbestrijder

5634

N

Legurame Vloeibaar

6835

N

Lirotect flowable

10098

N

Lirotect super 375 SC

11639

N

LURECTRON Tegen Maden

7456

N

Luxan 2,4-D Amine Vloeibaar

6102

N

LUXAN CHLOORMEQUAT 750 G/L

10827

N

Luxan Dicamix-D Vloeibaar

5122

N

LUXAN DIMETHOAAT 40% VLOEIBAAR

10523

N

Luxan Ethufam Vloeibaar

9389

N

Luxan Fenmedifam Vloeibaar

9887

N

Luxan Late-Val Vloeibaar

7769

N

LUXAN MIERENLOKDOOS

6598

N

LUXAN OLIE-H

9431

N

Luxan Pyrethrum Vloeibaar

3687

N

LUXAN PYRETHRUMSPRAY

12202

N

MADEX

11833

N

MASAI

12347

N

Mato DES

7698

N

Mega-D

11894

N

MERLIN

11491

N

Metasol 550

9316

N

Metazachloor-500

10640

N

Mieren-lokdoos

11813

N

MIKADO

10547

N

Mirabo

6904

N

Mitac

9102

N

Moncereen droogontsmetter

8935

N

Moncereen vloeibaar

11948

N

MS Megades

11991

N

MUCOSIN-BX

11986

N

MUCOSIN-G5

11698

N

NALCO 43-60 TAB

12187

N

NALCO 73500

12222

N

Nalco 74718

12093

N

NALCO 7634

12188

N

NALCO 77350

11359

N

NALCO 8966

12337

N

NovoCide 21

11951

N

NOVOCIDE 40

6083

N

OBSTHORMON 24A

12345

N

Ongediertepoeder

12180

N

onkruid STOP

9388

N

OVIREX VS

11301

N

P3 Incidin 07

11369

N

P3-alcodes

12042

N

P3-aquacid BRM

11588

N

PARIMCO ABAMECTINE

11933

N

Parimco Isoxydif

8370

N

PARK gazonmest met onkruidbestrijder

6169

N

Perfekthion

10715

N

Piror 850 Slimicide

11514

N

POKON LUIZEN STOP

11750

N

POKON mieren

8392

N

POKON onkruidbestrijder met gazonmest

11859

N

Promanal gebruiksklaar

8743

N

Proxel BD

8744

N

Proxel GXL

8026

N

Proxel XL 2

8353

N

Pyrethrin 12/30

12389

N

Pyrethrum Spray

10797

N

Pyrethrum Vloeibaar

12390

N

Pyrethrum vloeibaar

11516

N

PYRETREX FOGGER

11815

N

RAK 3

12070

N

REGULEX

6282

N

RHIZOPON A POEDER

6283

N

RHIZOPON A TABLETTEN

6284

N

RHIZOPON AA POEDER

6285

N

RHIZOPON AA TABLETTEN

6286

N

RHIZOPON B POEDER

6287

N

RHIZOPON B TABLETTEN

9122

N

ROXASECT MIERENLOKDOOS

12274

N

Roxasect poeder tegen kruipend ongedierte

10394

N

SCHIMMELVRIJ

11544

N

SCORE 10 WP

11453

N

Score 250 EC

11508

N

Scotts onkruidbestrijder met gazonmest

11420

N

SCUTELLO

11695

N

SCUTELLO L

8024

N

Sencor WG

11785

N

Sigmatex BSW

10217

N

SLIMICIDE C 32 G

10261

N

SPECTRUM RX7849

11020

N

SPECTRUM RX9800

11725

N

SPECTRUM XD8800

11614

N

SPECTRUS NX1165

11726

N

SPECTRUS OX1200

10490

N

SPECTRUS OX1203

11334

N

Spod-X GH

8397

N

SPRITEX Super Aerosol N

11947

N

Spruzit Gebruiksklaar

7229

N

Spruzit vloeibaar

9991

N

STABILAN

8828

N

STABILAN LINZ 750 SL

9874

N

Stekmiddel

11916

N

STEKPOEDER

12078

N

stekpoeder

7505

N

STERIDEX

10238

N

SUNSPRAY 11-E

11454

N

TALENT

12306

N

Tanalith P

12077

N

Tandem

7714

N

Tapijtspray

11250

N

Tegen Bladluizen

11393

N

TITUS

12285

N

TITUS

11702

N

Turex 50 WP

7556

N

U 46 D-Fluid-2,4 D

3815

N

U-2

4397

N

U-2 Aerosol

11053

N

Valioso

5484

N

VAPONA ANTI MOT

8670

N

VAPONA CASSETTE

8620

N

Vapona Vliegende insectenspray

8616

N

Vapona-Mierenlokdoos

10575

N

Vectine

11984

N

Vega EC

10020

N

VERTIMEC

12152

N

VIOLIN

11761

N

VIRO CID

12391

N

Vliegen- en muggenspray

10657

N

WOCOSEN S

11727

N

Wolsit KD 10

12107

N

Woodlife HL 50

12235

N

WOPRO-Amitraz 20% e.c.

12377

N

Wopro-pirimiphos-Methyl 50% e.c.

8970

N

ZEROX