Toelatingsnummer 12228

Pyramin DF  

 

12228 N

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op Richtlijn 2008/41/EG, d.d. 31 maart 2008 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof chloridazon in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Compliance

De werkzame stof chloridazon in het middel Pyramin DF is in overeenstemming met de voorwaarden als vastgesteld bij Richtlijn 2008/41/EG, d.d. 31 maart 2008 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van chloridazon in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

2 GRONDSLAG COMPLIANCE

 

Bij Richtlijn 2008/41/EG, d.d. 31 maart 2008 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, is de werkzame stof chloridazon opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG. Het middel Pyramin DF voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 16 oktober 2009

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

Aan:     BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1
6835 EA  ARNHEM