Toelatingsnummer 11453

Score 250 EC  

 

11453 N

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op Richtlijn 2008/69/EG, d.d. 1 juli 2008 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof difenoconazool in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Compliance

De werkzame stof difenoconazool in het middel Score 250 EC is in overeenstemming met de voorwaarden als vastgesteld bij Richtlijn 2008/69/EG, d.d. 1 juli 2008 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van difenoconazool in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

2 GRONDSLAG COMPLIANCE

 

Bij Richtlijn 2008/69/EG, d.d. 1 juli 2008 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, is de werkzame stof difenoconazool opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG. Het middel Score 250 EC voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 5 juni 2009

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

Aan:     Syngenta Crop Protection B.V.

Jacob Obrechtlaan 3 A
4611 AP  BERGEN OP ZOOM