Toelatingsnummer 13135

Force  

 

13135 N

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 800/2011, d.d. 9 augustus 2011 van de Commissie, tot opname van de werkzame stof tefluthrin in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

De werkzame stof tefluthrin in het middel Force is in overeenstemming met de voorwaarden genoemd in de uitvoeringsverordening (EU) nr. 800/2011, d.d. 9 augustus 2011 van de Commissie, tot opname van tefluthrin in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

Het middel Force voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

Op basis van artikel 80, lid 1, onder c, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG van de Raad voor wat betreft de procedure en de goedkeuringsvoorwaarden van toepassing op werkzame stoffen waarvan de volledigheid is vastgesteld overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 33/2008 van de Commissie.

 

Tefluthrin is een werkzame stof waarvan de volledigheid is vastgesteld overeenkomstig die verordening.

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 13 januari 2012

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
ir. P.A.E. van Erkelens

Plv. voorzitter

 

 

 

Aan:     Syngenta Crop Protection B.V.

Jacob Obrechtlaan 3 A
4611 AP  BERGEN OP ZOOM