Toelatingsnummer 12228 N

 

Pyramin DF  

 

12228 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

1 PROCEDURELE VERLENGING VAN DE TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 26 mei 2006 (20060343 TVG) van

 

BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1

6835 EA  ARNHEM

 

 

tot verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962 (Stb. 288) voor het onkruidbestrijdingsmiddel, op basis van de werkzame stof chloridazon

 

Pyramin DF

 

gelet op artikel 5, eerste lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

 

BESLUIT HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN als volgt:

 

§ I  Verlenging toelating

1.      Het bestrijdingsmiddel Pyramin DF is laatstelijk bij besluit d.d. 2 november 2001  toegelaten tot 1 september 2007. De toelating van het bestrijdingsmiddel Pyramin DF wordt in afwachting van plaatsing van chloridazon op Annex I verlengd. De toelating wordt verlengd tot 31 december 2008.

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Pyramin DF (12228 N), een middel op basis van de werkzame stof chloridazon. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

a.    suikerbieten, voederbieten, zaadbieten en pootbieten;

b.    zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien en sjalotten;

c.    kroten;

d.    bloembolgewassen;

e.    boomkwekerijgewassen.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 26 mei 2006 ontvangen; op 2 juni 2006 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

2.5  Eindconclusie

De toelating van het middel Pyramin DF wordt in afwachting van plaatsing van chloridazon op Annex I verlengd tot 31 december 2008 (artikel 5, lid 1 Bestrijdingsmiddelenwet 1962).

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (Ctb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 13 april 2007

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

 

 


 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 april 2007 tot procedurele verlenging van de toelating van het middel Pyramin DF, toelatingnummer 12228 N

 

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Pyramin DF, een middel op basis van de werkzame stof chloridazon. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

  1. suikerbieten, voederbieten, zaadbieten en pootbieten;
  2. zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien en sjalotten;
  3. kroten;
  4. bloembolgewassen;
  5. boomkwekerijgewassen.

 

De toelating van het middel Pyramin DF expireert per 1 september 2007. De toelating kan op grond van artikel 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962, gelezen in samenhang met artikel 7, vijfde lid van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 tijdelijk worden verlengd. Als nieuwe einddatum wordt gekozen voor 31 december 2008 in afwachting van plaatsing van de werkzame stof op Annex I van 91/414/EG.

 

Het College besluit de toelating van het middel Pyramin DF te verlengen tot

31 december 2008.