Toelatingsnummer 12873 N

Tramat 200 EC  

 

12873 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 Wijziging van de toelating door de toelatingstermijn te verlengen

 

 

Bayer CropScience SA-N.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

Verlenging van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

Tramat 200 EC

 

 

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel Tramat 200 EC is toegelaten tot 28 februari 2013. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel Tramat 200 EC wordt opgeschort tot 31 juli 2016.

 

 

2 DETAILS VAN DE TOELATING

 

2.1 Toelating

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Tramat 200 EC (12873 N), een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in bieten en de graszaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras.

 

 


3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Een afgeleide toelating is een toelating van een middel, dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal

wor­den ge­bruikt als voor­zien in de oorspronkelijke toelating.

 

Het middel Tramat 200 EC  is een afgeleide toelating van het middel Oblix 200 EC, 10568 N.

 

Bij besluit van 15 februari 2013 is het vervallen van de termijn van de toelating van
Oblix 200 EC opgeschort tot 31 juli 2016.

Op grond hiervan wordt ook het vervallen van de termijn van de toelating van Tramat 200 EC  opgeschort.

 

Conclusie 

Het College besluit de toelating van het middel Tramat 200 EC, alleen te wijzigen ten aanzien van de termijn die afloopt op 31 juli 2016. Voor het overige blijft het toelatingsbesluit
(12873 N) in stand.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 15 februari 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter