ISK Biosciences Europe N.V.

De Kleetlaan 12 B

1831 DIEGEM

BELGIË

           

     

 

 

 

 

 

     

     

     

Briefnummer

     

Behandeld door

dhr. L.A.J. Lubbe   

Doorkiesnummer

0317-471881

Uw kenmerk

 

Datum

7 december 2011

               

Adreswijziging toelatinghouder, 20110901 WNAW

 

Ohayo

10710 N

Samson 4SC

11995 N

Ranman

12282 N

Nemathorin 10G

12417 N

Teppeki

12757 N

Samson Extra 6% OD

12987 N

Milagro Extra 6OD

13043 N

Ranman Top

13467 N

 

Betreft

 

 

 

 

Hierbij deel ik u mede dat ingevolge uw verzoek d.d. 9 november 2011 in het register van toegelaten bestrij­dings­mid­de­len de verleende toelating van bovenge­noemde bestrijdingsmid­delen met ingang van datum dezes zijn gesteld ten name van

 

ISK Biosciences Europe N.V.

De Kleetlaan 12 B

1831 DIEGEM

BELGIË

     

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de secretaris,

voor deze:

 

 

 

 

dhr. L.A.J. Lubbe

Projectleider