Toelatingsnummer 12118 N

Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels  

 

12118 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

 

W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3

31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

 

Verlenging van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat

 

Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels

 

gelet op artikel 121, eerste lid, jo. artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

De toelating van het middel Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels is laatstelijk bij besluit
d.d. 1 augustus 2003 toegelaten tot 31 oktober 2011. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels wordt, in afwachting van de verlenging van de plaatsing van de werkzame stof op Annex I, opgeschort tot
31 december 2015.

 

2 DETAILS VAN DE TOELATING

 

2.1 Toelating

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels (12118 N), een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 


3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels, 12118 N, een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Voor de werkzame stof ijzer(III)fosfaat verstrijkt de geldigheidsduur van Annex I plaatsing op 31 oktober 2011. Er is nog geen besluit tot herplaatsing genomen.

 

Op grond van Richtlijn 2010/77/EU d.d. 10 november 2010 wordt aan de lidstaten toestemming verleend om de geldigheidsduur van toelatingen op basis van onder meer de werkzame stof ijzer(III)fosfaat te verlengen tot 31 december 2015, in afwachting van een beslissing over de verlenging van de plaatsing van deze werkzame stof op Annex I.

 

Conclusie

Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels wordt opgeschort tot 31 december 2015.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 14 januari 2011

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
dr. D. K. J. Tommel

voorzitter