Toelatingsnummer 10135 N

Deltamethrin E.C. 25  

 

10135 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 30 augustus 2007 (20070853 TVP) van

 

R. van Wesemael B.V.

Zoutestraat 109

4561 TB  HULST

 

 

tot verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125) voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof deltamethrin

 

Deltamethrin E.C. 25

 

gelet op artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

§ I  Verlenging toelating

1. De toelating van het middel Deltamethrin E.C. 25 is laatstelijk bij besluit d.d. 6 april 2001 verlengd tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

2.     De toelating van het middel Deltamethrin E.C. 25 wordt ter afronding van de besluitvorming verlengd. De toelating wordt verlengd tot 1 augustus 2010.

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Deltamethrin E.C. 25 (10135 N), een middel op basis van de werkzame stof deltamethrin. Het middel wordt aangevraagd als insectenbestrijdingsmiddel.


 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

Niet van toepassing gelet op de aard van het verzoek.           

 

2.3 Karakterisering van het middel

Niet van toepassing gelet op de aard van het verzoek.           

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 30 augustus 2007 ontvangen; op 5 september 2007 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Deltamethrin E.C. 25 is een paralleltoelating. Onder paralleltoelating wordt verstaan de toelating van een be­strij­dings­mid­del, dat van dezelfde fabrikant afkomstig is als een in Nederland toegelaten middel, daarvan niet wezen­lijk ver­schilt, geďmporteerd wordt uit één van de lidstaten van de EU en aldaar is toegelaten of ge­re­gi­streerd.

 

Onlangs is de originele toelating van Deltamethrin E.C. 25 verlengd tot 1 augustus 2010.

Op grond hiervan kan het middel Deltamethrin E.C. 25 worden verlengd.

 

Conclusie 

Deltamethrin E.C. 25 wordt verlengd tot 1 augustus 2010.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 26 oktober 2007

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

(secretaris/directeur)