Toelatingsnummer 11754

Safari  

 

11754 N

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op Richtlijn 2009/77/EG, d.d. 1 juli 2009 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof triflusulfuron-methyl in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Compliance

De werkzame stof triflusulfuron-methyl in het middel Safari is in overeenstemming met de voorwaarden als vastgesteld bij Richtlijn 2009/77/EG, d.d. 1 juli 2009 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van triflusulfuron-methyl in
Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

2 GRONDSLAG COMPLIANCE

 

Bij Richtlijn 2009/77/EG, d.d. 1 juli 2009 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, is de werkzame stof triflusulfuron-methyl opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG. Het middel Safari voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 27 augustus 2010

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 

Aan:     DUPONT DE NEMOURS (NEDERLAND) B.V. CPP ST. 18M

Baanhoekweg 22
3313 LA  DORDRECHT