Toelatingsnummer 12519

 

 

Fusilade Max  

 

12519 N

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

 

1 COMPLIANCE

 

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 788/2011 d.d. 5 augustus 2011 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof
fluazifop-P-butyl in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Compliance

De werkzame stof fluazifop-P-butyl in het middel Fusilade Max is in overeenstemming met de voorwaarden genoemd in de uitvoeringsverordening (EU) 788/2011 d.d. 5 augustus 2011 van de Commissie, tot opname van fluazifop-P-butyl in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

Het middel Fusilade Max voldoet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

 

Op basis van artikel 80, lid 1, onder c, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG van de Raad voor wat betreft de procedure en de goedkeuringsvoorwaarden van toepassing op werkzame stoffen waarvan de volledigheid is vastgesteld overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 33/2008 van de Commissie

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 6 juli 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter

 

Aan:

Syngenta Crop Protection B.V.

Jacob Obrechtlaan 3 A
4611 AP  BERGEN OP ZOOM