Certis Europe B.V.
T.a.v. mw. ir. K. Smit

Postbus 1180

3600 BD  MAARSSEN

  

   

     

 

 

 

 

 

     

     

     

Briefnummer

07/1261 LLU/SEG

Behandeld door

Dhr. L.A.J. Lubbe   doorkiesnummer  471881

Uw kenmerk

 

Datum

9 mei 2007

               

aanvraag tot wijziging naam bestrijdingsmiddel 20070420 WNT

 

 

Betreft

 

IBAN code              NL 27 RABO 0397076053

SWIFT/BIC code      RABONL2U

 

Geachte mevrouw Smit,

 

Hierbij deel ik u mede dat ingevolge uw verzoek d.d. 16 april 2007 in het register van toegelaten bestrijdingsmiddelen de naam van het bestrijdingsmiddel

 

LUXAN MONAM GECONC.,

 

 

toegelaten op 2 augustus 2002 onder nummer 6443 N, met ingang van datum dezes is gewijzigd in

 

Monam Geconc.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

namens deze,

de Secretaris/Directeur van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

 

 

 

dr. J.S.M. Boleij